SMC "Sveriges Motorcyklister"  http://www.svmc.se

SMC Blekinge.  http://www.smcblekinge.se

Sälleryd-Skrävle intresseförening.   http://www.salleryd-skravle.se/